Tổng quan
Cơ sở vật chất

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn thì việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các trường đại học

Giới thiệu

Từ năm 2013, Trường đã xây dựng đề án mở ngành đào tạo Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) và chính thức được phép tuyển sinh ngành Bác sĩ Đa khoa từ năm học 2015 – 2016. Hiện Khoa cũng đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự và các điều kiện đảm bảo chất lượng để xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo chương trình Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt và dự kiến tuyển sinh vào năm học 2018-2019.