GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU KHOA Y - NGÀNH ĐÀO TẠO - CƠ HỘI VIỆC LÀM

GIỚI THIỆU KHOA Y - NGÀNH ĐÀO TẠO - CƠ HỘI VIỆC LÀM - Ngành đang đào tạo: Y Đa khoa (cấp bằng Bác sĩ Đa Khoa) Từ khóa: Bác sĩ, Đa khoa, Bác sĩ Đa khoa, Y khoa, Bác sĩ Y khoa, Y đa khoa - Ngành dự kiến đào tạo 2018 – 2019 (đang chờ quyết định của Bộ cho phép mở ngành mới): Răng – Hàm – Mặt (cấp bằng Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt) Từ khóa: Bác sĩ, Răng hàm mặt, Răng – Hàm – Mặt, RHM, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt, Bác sĩ RHM, Nha khoa, Bác sĩ Nha Khoa, Nha sĩ, Bác sĩ Răng, Bác sĩ Hàm Mặt. ...

Cơ sở vật chất

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn thì việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các trường đại học

Giới thiệu

Từ năm 2013, Trường đã xây dựng đề án mở ngành đào tạo Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) và chính thức được phép tuyển sinh ngành Bác sĩ Đa khoa từ năm học 2015 – 2016. Hiện Khoa cũng đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự và các điều kiện đảm bảo chất lượng để xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo chương trình Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt và dự kiến tuyển sinh vào năm học 2018-2019.