TIN HỌC
Nguyễn Cát Hồ

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học