VẬT LÝ - LÝ SINH
Nguyễn Phước Thể

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý