Nhân sự
Lãnh đạo Khoa
Trương Thanh

Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II

Chức vụ: Phó khoa Y - Phụ trách khối Y học Cơ sở

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn sinh lý

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh lý học, Quản lý Y tế

Email: truongthanhvt@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1979 đến 1991

Đại học Y khoa Huế

 Giảng viên,

Từ 1991 đến 1998

Sở Y tế  Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên viên chính, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Từ 1998 đến 2004

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giám đốc

Từ 2004 đến 7/2014

Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Hiệu trưởng, giảng viên

Từ 12/2014 đến

Trường Đại học Duy Tân, Khoa Y

Phó trưởng khoa, giảng viên.

Quá trình đào tạo

Năm 1991: học Bác sĩ chuyên khoa I. Chuyên ngành Sinh lý tại Trường Đại học Y khoa Huế.

Năm 2010: học Bác sĩ chuyên khoa II. Chuyên ngành Quản lý Y tế tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Kết quả thăm dò chức năng tuyến giáp bằng chuyển hoá cơ sở một số đối tượng ở khu vực Huế

1984

Trường

Cộng tác viên

2

Một số nhận xét về chuyển đạo vành Pescador ở người bình thường và bệnh lý

1987

Trường

Chủ nhiệm

 

Chỉ số MEFR và MMF ở một số sinh viên Đại học Y và bệnh nhân hen phế quản

19991

Trường

Cộng tác viên

4

Kết quả bước đầu chẩn đoán bệnh trong não bộ bằng điện não đồ

1991

Trường

Cộng tác viên

5

Một số nhận xét ban đầu về hiệu quả và chất lượng đặt dụng cụ tử cung tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 1994-1998

1998

Trung tâm

Chủ nhiệm

6

Tình hình sử dung dịch vụ y tế của đồng bào dân tộc Châu Ro huyện Châu Đức, tỉnh BRVT

2001

Tỉnh

Chủ nhiệm

 

7

Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình Phục hồi chức năng tại tỉnh BRVT

2005

Tỉnh

Chủ nhiệm

 

8

Thừa cân/Béo phì và các yết tố liên quan ở học sinh tiểu học thành phố Vũng Tàu

2009

Trường

Chủ nhiệm

 

9

Đánh giá ban đầu sự hài lòng của học sinh Điều dưỡng trường Trung cấp y tế BRVT

2010

Trường

Chủ nhiệm

 

10

 Đánh giá ban sự hài lòng của học sinh Điều dưỡng trường Trung cấp y tế BRVT( Sau khi can thiệp)

2011

Trường

Chủ nhiệm

 

11

Thực trạng nhân lực trạm y tế phường xã tỉnh BRVT  năm 2011

2012

Trường

Chủ nhiệm

 

12

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế thôn ấp tại tỉnh BRVT

2012

Tỉnh

Chủ nhiệm

 

 

13

Đánh giá của học sinh điều dưỡng về trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá môn học chính trị tại trường Trung cấp y tế BRVT năm 2013

2013

Trường

Chủ nhiệm