Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nguyễn Thị Hồng Phúc

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Cán bộ Phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Dược