BM Phẫu thuật thực hành
Ngô Nguyễn Xuân Nam

Học vị: Bác sĩ CK II

Chức vụ: Phụ trách bộ môn

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngoại khoa, phẫu thuật thực hành