BM Dinh dưỡng
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Y học dinh dưỡng