Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh, ký sinh trùng, y tế công cộng