Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Hồ Viết Hiếu

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học - Côn trùng