Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Nguyễn Đình Tùng

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ năng lâm sàng, y tế công cộng