Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Nguyễn Phương Dung

Học hàm: Bác sĩ

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Y học cổ truyền, kỹ năng lâm sàng

Email: nguyenphuong dung@gmail.com

Quá trình công tác

Giang viên khoa từ năm 2017