Bộ Môn Y Học Cổ Truyền
Hồ Hoàng Yến

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Y học Cổ truyền