Bộ Môn Y Học Cổ Truyền
Nguyễn Phương Dung

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Y học cổ truyền, kỹ năng lâm sàng