Cơ sở vật chất

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn thì việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các trường đại học. với mô hình “Đào tạo gắn với Nghiên cứu Ứng dụng trên nền Nhân văn – Hiện đại”, Duy Tân đã thực sự trở thành một trong những trường đại học uy tính và chất lượng, có cơ sở vật chất hiện đại, vượt trội ở miền Trung với:

  • Hệ thống các phòng thí nghiệm

Phòng kỹ năng thực hành Điều dưỡng (phòng 403, 404 cơ sở 4)

Phòng thực tập vật lý (phòng 401, 402 cơ sở 6)

Phòng thực tập hóa dược (phòng 404 cơ sở 6)

Hóa lý dược (phòng 405 cơ sở 6)

Hóa phân tích dược (phòng 406 cơ sở 6)

Phòng thực tập Vi sinh, ký sinh trùng (phòng 120 cơ sở 4)

Phòng thực tập Giải phẫu học (phòng 405 cơ sở 4)

Phòng thí nghiệm Hóa sinh - sinh học (phòng 116 cơ sở 4)

Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ (phòng 104 cơ sở 4)

Phòng thí nghiệm Hóa đại cương (phòng 105 cơ sở 4)

Phòng thực tập Sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch, Huyết học (Phòng 410A cơ sở 4)

Phòng thực tập mô học - Giải phẫu bệnh (phòng 410B cơ sở 4)

Phòng thí nghiệm Hóa phân tích (phòng 504A cơ sở 4)

Trung tâm sinh học phân tử (Phòng 401, 402 cơ sở 4)

Trung tâm vật lý quang phổ - lý sinh (phòng 408 cơ sở 4)

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

undefinedundefined

  • Thư viện và Phòng thực hành Tin học

Hơn 1.400 máy tính (trong đó hơn 250 laptop) và 244 máy chiếu

Thư viện sách của Đại học Duy Tân có hang chục ngàn đầu sách bằng nhiều thứ tiếng, trải đều trên những lĩnh vực chuyên môn khác nhau giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu và tích lũy kiến thức mới. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện điện tử (gồm cả VISTA, Springer, …) với hang triệu trang tài liệu có giá trị, hỗ trợ tối đa cho việc tra cứu và tham khảo.

Các tin khác