Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng"

Chúc mừng ThsBsCK2 Nguyễn Thị Hoa, Khoa Y DTU, đã có kinh nghiệm Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh tại Đà Nẵng" tại trường HĐ NCKHCN vào ngày 09/11/2017.

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định