TÀI LIỆU
Hội chứng Erythema Gyatum Repens (EGR) liên quan đến ưng thư hậu môn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1805833 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y – Đại học Duy Tân

Bệnh nấm sporotrichium (Sporotrichinosis)

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1809179 Người dịch: BS Nguyễn Thị Hà – Khoa Y – Đại học Duy Tân

Thoát vị hoành bẩm sinh

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1701321 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Hội chứng Ba Lan

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1709713. Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

SỐT DO VẾT CẮN (African Tick – Bite Fever)

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1810093 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân