TÀI LIỆU
Nhiễm virus đậu mùa

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1702548 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Y, Đại học Duy Tân

Dấu hiệu suy giáp của Woltman

Dấu hiệu suy giáp của Woltman Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1713796 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Giun kim ruột thừa

Giun kim ruột thừa Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1713306 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân

Dấu hiệu sâu bướm (dây xích) trong hẹp môn vị ở trẻ sơ sinh

Dấu hiệu sâu bướm (dây xích) trong hẹp môn vị ở trẻ sơ sinh Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1614216 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân

MÔ PHỎNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 16, pp. 235 - 237