TÀI LIỆU
RÊU LƯỠI ĐEN

Yasir Hamad, M.D and David K. Warren, M.D. Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1800351 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, Đại học Duy Tân

VIÊM DA HOẠI THƯ TRẺ EM

Anna K.M. Korte, M.D., and Josephine M. Vos, M.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1702302 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến – Khoa Y, Đại học Duy Tân

Chia sẻ case lâm sàng: Giảm tiểu cầu liên quan đến MYH9

Byung Hoon Ban, Vrushali Shah, 2017. MYH9-Related Thrombocytopenia. Mayo ClinicProceedings, Volume 92, Issue 7, Pages 1169–1170.

Chia sẻ case lâm sàng: Hồng ban nút tái phát như một cảnh báo của lao hạch

Tatsuya Fujikawa, MD, PhD, Akemi Senoo, MD, PhD, Recurrent Erythema Nodosum as a Warning of Tuberculous Lymphadenitis, Mayo Clinic Proceedings,Volume 94, Issue 1, Pages 174-175 (January 2019).

UNG THƯ BIỂU MÔ TIẾT NIỆU

Nguồn: Conan So, B.Sc., và M. Minhaj Siddiqui, M.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1709216 Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Khoa Y- Đại học Duy Tân