TÀI LIỆU
Móng tay giòn và rụng tóc trong suy giáp

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1801633 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà, Khoa Y – Đại học Duy Tân

Phương pháp điều trị bệnh gout qua các thời đại

BS. Huỳnh Lê Thái Bão Nguồn: Arthritis Res Ther. 2006;8 Suppl 1:S1. Epub 2006 Apr 12. ( Nuki G và Peter A Simkin thuộc Đơn vị bệnh thấp khớp của Đại học Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh. g.nuki@ed.ac.uk )

Bệnh Gout qua những thăng thầm lịch sử

BS. Huỳnh Lê Thái Bão Nguồn: Arthritis Res Ther. 2006;8 Suppl 1:S1. Epub 2006 Apr 12. ( Nuki G và Peter A Simkin thuộc Đơn vị bệnh thấp khớp của Đại học Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh. g.nuki@ed.ac.uk )

UNG THƯ VÚ DI CĂN HỐC MẮT

Người dịch: NGUYỄN THÙY DUNG – Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1814570?query=featured_hematology-oncology

Bạch hầu

Người dịch: NGUYỄN THÙY DUNG – Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1814405?query=featured_pediatrics