TÀI LIỆU
RỖ MÓNG TRONG BỆNH VẨY NẾN

Nguồn: Juan A. Moreno-Romero, M.D., và Ramon Grimalt, M.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1803217 Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Khoa Y - Đại học Duy Tân

Vi khuẩn phế cầu khuẩn và viêm màng não

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1806754 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Tắc ruột phân su ở trẻ sơ sinh bị xơ nang

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1700400 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

U Thanh quản

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1807310 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y – Đại học Duy Tân

TÍNH ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI MỘT THẬP KỶ CHIẾN TRANH (Mô phỏng trong y học quân sự và chiến trường)

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 27, pp. 403 - 405