TÀI LIỆU
Độc tính chì từ một viên đạn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1804726 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y - Trường Đại học Duy Tân

NHỮNG MÔ PHỎNG TRONG Y HỌC QUÂN SỰ VÀ CHIẾN TRƯỜNG

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 27, pp. 401 - 403

VIÊM TÚI LỆ CẤP TÍNH

Jennifer Hoffmann, M.D., and Susan Lipsett, M.D Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1713250 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Y, Đại học Duy Tân

BIỂU HIỆN MẮT CỦA BỎNG ĐIỆN

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1213581 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Đại học Duy Tân

TRÀN KHÍ MÀNG NGOÀI TIM LIÊN QUAN TỚI LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1107529 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Đại học Duy Tân