TÀI LIỆU
Sốt do chuột cắn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1905921 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Nước tiểu màu tím sau khi đặt ống thông

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1905446 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

KHỐI U THẦN KINH NGOẠI BIÊN ÁC TÍNH TÁI PHÁT DƯỚI DẠNG MỘT NỐT SẦN SẸO MỔ

Bart D. Wilkison Scott R. Dalton Yang Xia Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.2179 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

MỘT TRƯỜNG HỢP RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ VỚI SỨT MÔI VÀ VÒM MIỆNG DO ĐỘT BIẾN Ở EXON 8 CỦA GEN AUTS2

Saki Saeki Takashi Enokizono Kazuo Imagawa Hiroko Fukushima Daigo Kajikawa Aiko Sakai Mai Tanaka Tatsuyuki Ohto Hisato Suzuki Tomoko Uehara Toshiki Takenouchi Kosaki Kenjiro Hidetoshi Takada Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.2377 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

Telescoping Fingers in Rheumatoid Arthritis

Ngón tay co rút trong viêm khớp dạng thấp Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1905982 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân