TÀI LIỆU
Hệ tích hợp mô phỏng-Trong mô phỏng Y khoa

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 10, pp. 121 - 123 William Dunn, Ellen Deutsch, Juli Maxworthy, Kathleen Gallo, Yue Dong, Jennifer Manos, Tiffany Pendergrass, and Victoria Brazil

Một Phương pháp tiếp cận hệ thống để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe - Trong mô phỏng Y khoa

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 10, pp. 123 – 125 William Dunn, Ellen Deutsch, Juli Maxworthy, Kathleen Gallo, Yue Dong, Jennifer Manos, Tiffany Pendergrass, and Victoria Brazil

Viêm quanh móng- Chín mé

Nguồn: Kensuke Shoji, M.D., và Akihiko Saitoh, M.D., Ph.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1711479 Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Khoa Y, Đại học Duy Tân

Bệnh tay - chân - miệng ở người lớn

Nguồn : Chiaki Murase, M.D., và Tiến sĩ Masashi Akiyama, Ph.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1713548 Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Khoa Y, Đại học Duy Tân

Hội chứng Bouveret

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1711592 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân