E-Learning
Bài 1.4 PP học English - Bs Yen

Bài 1.4 PP học English Giảng viên BS Hồ Hoàng Yến

Bài 1.5 MYDTU - Bs Yen

Bài 1.5 MYDTU Giảng viên BS Hồ Hoàng Yến

Bài 1. 6 Nội qui - Qui chế - Bs.Yen

Giảng viên BS Hồ Hoàng Yến

Bài 7. Quản Lý Thời Gian

Là một trong các bài giảng về kỹ năng mềm rất quan trọng không chỉ trong học tập bậc đại học, mà còn xuyên suốt cả cuộc đời. Giảng viên: BS Võ Anh Đức Bộ môn Răng Hàm Mặt Khoa Y Đại học Duy Tân

Dược đức vs Điều dưỡng đức vs Bác sĩ đức?

Đức là cách cư xử, là thái độ tốt đẹp hợp với đạo lý (Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín là năm đức căn bản ~ ngũ thường. Trích Từ Điển Tiếng Việt); Người làm nghề y phải thêm một đức nữa là "Y đức" - đức đó là cách cư sử với nhau và với người bệnh sao cho tốt đẹp hợp đạo lý!. Phương pháp sư phạm hiện đại cho thấy, trong giáo dục có 3 (và chỉ cần 3) mục tiêu: Kiến thức, Thực hành và Thái Độ. Phương pháp này vận dụng vào y học không những cho phép “tích cực hoá người học”, mà dạy mục tiêu Thái Độ chính là nhằm giúp người học ứng xử đúng khi giao tiếp với đối tượng nghề nghiệp (bệnh nhân, người nhà họ, đồng nghiệp và dân cư trong cộng đồng). Nói khác, điều cần đạt là sự hình thành kỹ năng giao tiếp cho người học.