TỔNG QUAN VÊ E-LEARNING

undefined

Nội dung được lấy từ http://el.edu.net.vn và chuyển sang file Word.
Các chủ đề chính bao gồm:
1 - Định nghĩa e-Learning: các định nghĩa e-Learning tiêu biểu; đặc điểm chung của e-Learning; các thuật ngữ e-Learning
2 - Tại sao e-Learning: tầm quan trọng e-Learning dựa trên ý kiến của một số nhân vật nổi tiếng
3 - Kiến trúc hệ thống e-Learning: giải đáp các thành phần cơ bản của một hệ thống e-Learning hoàn chỉnh
4 - Kết hợp e-Learning với cách học truyền thống: trả lời câu hỏi liệu e-Learning có thay thế được hoàn toàn phương pháp học tập truyền thống.
5 - Các kiểu trao đổi thông tin trong e-Learning: trình bày các kiểu trao đổi thông tin e-Learning
(Bs Học Sưu tầm)

 

 

Tập tin đính kèm: