Dịch HIV / AIDS ở những người trẻ tuổi ở Trung Quốc từ năm 2005 đến 2012: kết quả phân tích thời gian không gian.

Zhang X 1, 2 , Tang W 3, 4 , Li Y 5 , Mahapatra T 6 , Feng Y 1 , Li M 1 , Chen F 1 , Li P 1 , Xing J 7 , Qian S 8 , Ge L 1 , Bu K 1 , Mahapatra S 6 , Tang S 3, 4 , Wang L 1 , Wang N 1 .

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552922

Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, đại học Duy Tân

MỤC TIÊU:

Tuy có sự gia tăng về dịch HIV/AIDS ở những người trẻ tuổi ở Trung Quốc,  nhưng dữ liệu về HIV ở thanh thiếu niên bị hạn chế.

PHƯƠNG PHÁP:

Tổng cộng, 56 621 cá nhân nhiễm HIV/AIDS, trong độ tuổi 15-24, đã đăng ký vào Hệ thống báo cáo trường hợp của Trung Quốc từ năm 2005 đến 2012 và có thông tin đầy đủ được đưa vào phân tích hiện tại. Tiến hành nghiên cứu về không gian và thời gian được thực hiện bằng phần mềm ArcGIS 10.2 và SaTScan 9.3.

 KẾT QUẢ:

Trong giai đoạn 2005-2012, trong tổng số trường hợp nhiễm HIV/AIDS được báo cáo, thì tỷ lệ các trường hợp nhiễm HIV đã tăng lên, trong khi tỷ lệ các trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS giảm. Lây truyền qua đường tình dục trở thành con đường lây truyền chủ yếu trong những năm qua. Phân tích không gian cho thấy sự thay đổi địa lý rõ rệt ở những người trẻ tuổi nhiễm HIV trên khắp Trung Quốc trong giai đoạn 2005-2012. Số lượng các điểm nóng mới tăng theo thời gian. Chúng chủ yếu được địa phương hóa đến các khu vực ven biển phía đông nam, các tỉnh biên giới phía tây nam hoặc các khu tự trị (của Quảng Tây, Vân Nam và Tứ Xuyên) và Bắc Kinh. Sau đó, các điểm nóng này biến mất và các điểm nóng mới được tìm thấy ở phía đông bắc của đất nước. Các nhóm đáng kể các trường hợp dương tính với HIV đã được xác định trong ba khoảng thời gian khác nhau, điều này cho thấy tỷ lệ lây truyền HIV cao ở những người trẻ Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nguy cơ nhiễm HIV cao nhất ở cụm đầu tiên (2009-2012; cụm này có kích thước lớn nhất) bao gồm các tỉnh Quý Châu và Vân Nam, đô thị Trùng Khánh, Quảng Tây và tỉnh Tứ Xuyên. Cụm thứ hai (2010-2012) hầu hết nằm ở Thượng Hải, Nam Giang Tô, Chiết Giang và Nam An Huy, trong khi cụm thứ ba (2010-2012) nằm ở Bắc Kinh và Thiên Tân.

KẾT LUẬN:

Cần phải can thiệp hành vi toàn diện theo mục tiêu cụ thể để ngăn chặn dịch HIV ở những người trẻ tuổi.