Tài Liệu
Miễn dịch bẩm sinh (phần 1)

Biên soạn: BS. Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Y – Đại học Duy Tân (Tài liệu sử dụng nội bộ)

Miễn dịch bẩm sinh (phần 2)

Biên soạn: BS. Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Y – Đại học Duy Tân (Tài liệu sử dụng nội bộ)

Vaccine COVID-19 dành cho phụ nữ mang thai

Những người đang mang thai sẽ cần quyết định xem họ có nên tiêm phòng và bảo vệ bản thân trước một căn bệnh có khả năng đe dọa đến tính mạng hay không, hay chờ đợi cho đến khi có thêm dữ liệu. Những thai phụ đã tiếp xúc với coronavirus có khả năng được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cao hơn, để sử dụng máy thở hoặc nặng hơn là tử vong. Vắc xin RNA thông tin (mRNA) được cho là an toàn cho phụ nữ có thai.

Nhiễm COVID-19 ở trẻ em và một số yếu tố nguy cơ

Trẻ em và thanh thiếu niên với kết quả dương tính với xét nghiệm COVID-19 không chỉ đã tiếp xúc gần với người mang virus mà còn được ghi nhận tình trạng ít sử dụng thường xuyên khẩu trang xung quanh các học sinh và nhân viên khác tại trường học, là kết quả từ báo cáo của Thạc sĩ Charlotte V. Hobbs, và đồng nghiệp tại Đại học Mississippi, Jackson. Tài liệu tham khảo MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:1925-9. doi:10.15585/mmwr.mm6950e3.

Chất lượng cuộc sống, các yếu tố của nó và đặc điểm xã hội học của phụ nữ Ba Lan bị phù thũng

Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33446179/ Tác giả: Joanna E Dudek , Wojciech Białaszek , Marcin Gabriel Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Y, Đại học Duy Tân