E-Learning
PHƯƠNG PHÁP HỌC THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIẢI PHẪU HỌC (P.1)

Trong giáo dục phương pháp thảo luận nhóm đang được nhiều người quan tâm thì việc dạy và học cũng vậy cần có phương pháp thích hợp.Theo tôi quan trọng nhất là phát huy được sự chủ động tích cực của sinh viên khi tiếp nhận kiến thức. Việc cải tiến phương pháp giảng dạy cần phải được coi trọng hơn nữa. Cho dù người thầy có chuẩn bị nội dung phong phú và chu đáo đến đâu đi nữa mà sử dụng không đúng phương pháp, chắc chắn sẽ làm cho khả năng tiếp thu kiến thức của sinh viên bị hạn chế và kết quả đạt được sẽ không như ý muốn. Tôi luôn trăn trở vì điều đó và luôn tìm hiểu làm thế nào để tạo sự yêu thích, hứng thú cho sinh viên vì học phần giải phẫu khô khan, khó học, khó nhớ…nhưng là học phần tiên quyết nhất cho các học phần sau nầy. Tôi được sự giúp đở của Thầy hiệu phó phụ trách khối y-dược, Thầy Trưởng khoa Y gợi ý soạn thảo nội dung, phương pháp, đề cương, mục tiêu phương pháp học thảo luận nhóm học phần Giải phẫu học cho đối tượng Bác sĩ đa khoa. (Giảng viên: BSCKI.GVC NGUYỄN MỸ - Khoa Y, Đại Học Duy Tân)

Bài 2.8 Kỹ năng sử dụng công cụ học tập - Bs Mai

Bài 2.8 Kỹ năng sử dụng công cụ học tập Giảng viên Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai

Bài 2.2 Quản lý thời gian - Bs Mai

Bài 2.2 Quản lý thời gian Giảng viên Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai

Bài 1.2 Giới thiệu về DTU - Bs Yen

Bài 1.2 Giới thiệu về DTU Giảng viên BS Hồ Hoàng Yến

Bài 1.3 PP học đại học - Bs Yen

Bài 1.3 PP học đại học Giảng viên BS Hồ Hoàng Yến