E-Learning Chuyên đề
Dược đức vs Điều dưỡng đức vs Bác sĩ đức?

Đức là cách cư xử, là thái độ tốt đẹp hợp với đạo lý (Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín là năm đức căn bản ~ ngũ thường. Trích Từ Điển Tiếng Việt); Người làm nghề y phải thêm một đức nữa là "Y đức" - đức đó là cách cư sử với nhau và với người bệnh sao cho tốt đẹp hợp đạo lý!. Phương pháp sư phạm hiện đại cho thấy, trong giáo dục có 3 (và chỉ cần 3) mục tiêu: Kiến thức, Thực hành và Thái Độ. Phương pháp này vận dụng vào y học không những cho phép “tích cực hoá người học”, mà dạy mục tiêu Thái Độ chính là nhằm giúp người học ứng xử đúng khi giao tiếp với đối tượng nghề nghiệp (bệnh nhân, người nhà họ, đồng nghiệp và dân cư trong cộng đồng). Nói khác, điều cần đạt là sự hình thành kỹ năng giao tiếp cho người học.

TỔNG QUAN VÊ E-LEARNING

Các chủ đề chính bao gồm: 1 - Định nghĩa e-Learning 2 - Tại sao e-Learning 3 - Kiến trúc hệ thống e-Learning 4 - Kết hợp e-Learning với cách học truyền thống 5 - Các kiểu trao đổi thông tin trong e-Learning (Bs Học Sưu tầm)

Bác sĩ Đa khoa (Medical Doctor)

- THÔNG TƯ Số: 01/2012/TT-BGDĐT, Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012 - Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học. (Tài liệu đăng kèm) & - Khung Chương trình Đào tạo Bác sĩ Đa khoa (Medical Doctor) của ĐHQGHN (Tóm tắt để tham khảo).

TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ HÀNH NGHỀ BÁC SĨ ĐA KHOA Ở VIỆT NAM

Tổng hợp từ Nguyễn Ngọc Lanh, (nguyên GS đại học Y Hà Nội; NGND); Nguyễn Văn Tuấn (GS ĐH Úc), Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (GĐ BV Hoàn Mỹ)…Về quá trình đào tạo bác sĩ đa khoa ở Trường Đại học Y khoa Hà Nội và một số quan điểm về tình hình đào tạo hiện nay cũng như những đề xuất đổi mới ...

TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ HÀNH NGHỀ BÁC SĨ ĐA KHOA Ở MỘT SỐ NƯỚC

Bài viết tổng quan về cách đào tạo và hành nghề bác sĩ đa khoa ở một số nước theo khu vực châu lục. Như: 1 Châu Âu (1.1 Pháp 1.2 Hà Lan và Bỉ 1.3 Tây Ban Nha 1.4 United Kingdom 1.5 Hy Lạp 1.6 Ukraina) 2. Bắc Mỹ (2.1 Hoa Kỳ 2.2 Canada) 3. Châu Đại Dương )3.1 Úc 3.2 New Zealand) 4. Châu Á (4.1 Singapho 4.2 Nhật Bản 4.3 Trung Quốc Đại học Y Quảng Tây 4.4 Ấn Độ và Bangladesh 4.5 Pakistan 4.6 Thái lan 4.7 Hàn Quốc 4.8 Đài Loan 4.9 Lào & Campuchia)