Tháng 11
Canxi hóa trong viêm da cơ địa vị thành niên

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1809669 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Viêm teo lưỡi

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1902490 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Nhiễm giun kim

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1811156 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Y, Đại học Duy Tân

Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp tính do hít phải cocaine

Nguồn: https://www.imagejournals.org/articles/acute-eosinophilic-pneumonia-due-to-cocaine-inhalation-591.html Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân

Thừa vú ở bé gái tuổi vị thành niên

Nguồn: https://www.imagejournals.org/articles/supernumerary-breast-in-an-adolescent-girl-599.html Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân