Tháng 12
Dịch HIV / AIDS ở những người trẻ tuổi ở Trung Quốc từ năm 2005 đến 2012: kết quả phân tích thời gian không gian.

Zhang X 1, 2 , Tang W 3, 4 , Li Y 5 , Mahapatra T 6 , Feng Y 1 , Li M 1 , Chen F 1 , Li P 1 , Xing J 7 , Qian S 8 , Ge L 1 , Bu K 1 , Mahapatra S 6 , Tang S 3, 4 , Wang L 1 , Wang N 1 . Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552922 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, đại học Duy Tân

Nghiên cứu cắt ngang dựa vào cộng đồng: Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C và các mối tương quan một vùng nông thôn phía tây nam Trung Quốc.

Cheng W 1, 2, 3 , Yang Y 1, 2, 3 , Zhou Y 1, 2, 3 , Xiao P 1, 2, 3 , Shi Y 1, 2, 3 , Gao J 1, 2, 3 , Chen Y 4 , Liang S 5, 6 , Yihuo W 7 , Bài hát X 1, 2, 3 , Jiang Q 1, 2, 3. NGUỒN: HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/28801405 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y

Những điều mẹ cần biết khi bé bị nôn

Những điều mẹ cần biết khi bé bị nôn Bác sĩ Nguyễn Thị Khánh Linh, Khoa Y – Trường Đại học Duy Tân

Chuẩn bị tâm lý cho bé khi gia đình có thêm thành viên mới

BS. Nguyễn Thị Khánh Linh – Khoa Y – Trường Đại học Duy Tân

Sốt do chuột cắn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1905921 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân