T8_2019
VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ SƠ SINH

Tác giả: Aik-Kah Tan, M.S.(Ophthal.) Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1808613 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến – Khoa Y, Đại học Duy Tân

Viêm da Tinea ở trẻ sơ sinh

Tác giả: Christian Fremerey, MD, Pietro Nenoff, MD Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1711862 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, đại học Duy Tân.

Độc tính chì từ một viên đạn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1804726 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân

Bệnh ghẻ vảy

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1616169 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân