THÔNG BÁO
TUẦN 25 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 25

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

Thông báo về việc nhận tiền học bổng,khen thưởng và miễn giảm học phí năm 2019 cho sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên đã công bố một số quyết định khen thưởng, học bổng và miễn giảm học phí cho sinh viên (kèm theo danh sách sinh viên được nhận tiền thưởng, học bổng và miễn giảm học phí) Nay Khoa thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách được nhận thưởng, học bổng và miễn giảm học phí theo các quyết định đã được công bố trên đến phòng Kế hoạch Tài chính , số 137 (số cũ 21) Nguyễn Văn Linh để nhận tiền. Thời gian nhận thưởng được chia theo lịch đính kèm bên dưới. Khi đi nhận tiền đề nghị mang theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu.

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 24

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.