THÔNG BÁO
TUẦN 15 - LỊCH HỌC GIẢI PHẪU *K22YDK & K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Danh sách cơ sở KCB BHYT thông tuyến

Gửi các sinh viên khoa y *** CVHT chú ý thông báo đến SV lớp mình thực hiện.

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

Gửi các sinh viên Khoa Y *** CVHT lưu ý thông báo đến sinh viên lớp mình

Lịch thi KTHP Giáo dục thể chất các khóa Chính quy & Liên thông cuối học kỳ I - Tuần 16,17,18

Sinh viên khoa Y chú ý. CVHT nắm lịch nhắc nhở cho sinh viên lớp mình được biết.

TUẦN 14 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.