THÔNG BÁO
LỊCH THỰC HÀNH ĐDCB1 K23YDK- TUẦN 6

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 6 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

Lịch thực hành DDCB1 K23YDK- TUẦN 4

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 4 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY. *** Lớp chú ý lịch đi thực tập BV nha.

TUẦN 04 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU

TUẦN 03 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU

TUẦN 02 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU