THÔNG BÁO
TUẦN 06 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Quy Định (Vv Thu tiền BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018-2019)

*CVHT nhắc nhỡ Sinh viên lớp mình thực hiện.

THÔNG BÁO (V/v Thu tiền giữ xe tại cơ sở 3,5 ha Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà nẵng)

Kính gửi tất cả sinh viên Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt -- V/v Thu tiền giữ xe tại cơ sở 3,5 ha Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà nẵng. *** Các Cố Vấn Học Tập chú ý thông báo đến sinh viên của Lớp.

V/v Hoàn trả học phí kỳ hè cho SV thuộc diện có học bổng

Gửi các sinh viên Y đa khoa. Theo thông báo số 455/TB-ĐHDT ngày 17/05/2018 v/v nộp học phí học vượt trong kỳ hè đối với sinh viên thuộc diện học bổng toàn khóa học, thì các SV thuộc diện có học bổng, đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên nào có đăng ký học kỳ hè năm 2017-2018 thì làm đơn xin tất toán học phí (kèm theo bản photo hóa đơn kỳ hè) nộp về Phòng CTSV để Phòng rà soát ra quyết định Thời giạn cuối nộp đơn: 30/9/2018 *Sau thời hạn trên, sinh viên nào không nộp đơn thì không được hoàn trả học phí (có file đính kèm)