THÔNG BÁO
UPDATE: THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 08 - Học kỳ 1, Năm học 2016-2017

* Lưu ý: Sinh viên kiểm tra TKB, để biết lịch học bổ sung của các môn chạy ngoài Hệ thống My DTU. * Ngoài thời khóa biểu của Khoa sinh viên xem thêm lịch học của mình tại trang MyDTU cá nhân tại địa chỉ: http://mydtu.duytan.edu.vn/

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 08 - Học kỳ 1, Năm học 2016-2017

* Ngoài thời khóa biểu của Khoa sinh viên xem thêm lịch học của mình tại trang MyDTU cá nhân tại địa chỉ: http://mydtu.duytan.edu.vn/

THÔNG BÁO - (V/v địa điểm thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017)

Để đảm bảo công tác thu học phí diễn ra thuận lợi nay phòng KHTC thông báo địa điểm thu học phí cụ thể như sau :

THÔNG BÁO Số 1 - Về việc nghỉ học do mưa bão

Do tình hình thời tiết phức tạp và theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nay Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo đến các đơn vị trong toàn trường về việc cho sinh viên tạm thời nghỉ học theo lịch như sau:

THÔNG BÁO - (V/v hướng dẫn thực hiện đăng ký nơi khám chữa bệnh SV cho sinh viên khóa K22)

Sinh viên khóa K22 đến đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng Kế hoạch Tài chính, địa chỉ số 137 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Sinh viên được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại tất cả các Bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.