THÔNG BÁO
Thông báo: V/v Mở lớp Lịch sử văn minh Thế giới

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế tiên tiến và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, lớp học Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 (HIS 222) do giảng viên Carey Kelley đến từ trường Đại học Bang Missouri (Hoa Kỳ) giảng dạy sẽ được mở trong Học kỳ 2 Năm học 2015-2016. (Thông tin cụ thể về các lớp học xin xem file đính kèm)

Lịch học tuần 11

Hiện tại đã có lịch học trên tài khoản mydtu của từng bạn. Riêng môn Anh văn Phòng Đào tạo thông báo đến cuối ngày hôm nay (T7 ngày 10/10/2015) sẽ có lịch học anh văn chính thức.