Lịch học - Lịch thi
LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 34

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY. *** Sinh viên chú ý

TUẦN 34 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

UPDATE LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 32

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY. *** Sinh viên chú ý lịch có điều chỉnh.

Lịch thi KTHP Anh văn không chuyên giai đoạn 1 học kỳ II - Tuần 33 (CHÍNH THỨC)

*** Sinh viên chú ý Lịch thi KTHP Anh văn không chuyên giai đoạn 1 học kỳ II - Tuần 33 (CHÍNH THỨC)

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 31 (UPDATE 05-03-2019)

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY. *** Sinh viên chú ý