Lịch học - Lịch thi
TUẦN 24: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK)

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 23: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK)

TUẦN 23: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Lịch báo giảng môn Huyết Học - IMD 413

* Lịch báo giảng môn Huyết Học - IMD 413 (Tuần 22--23) --------------------------------- Gồm các giảng viên: - Nguyễn Ngọc Minh - Lê Phan Minh Triết - Hoàng Thị Anh Thư - Hà Nữ Thùy Dương

TUẦN 21 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CÁC LỚP Y KHOA

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: 1. GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251 - K24YDK) 2. GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 20 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA251) - K24YDK

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA251 - K24YDK). Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.