Lịch học - Lịch thi
Lịch học của môn MT 400 - Kỷ thuật & Công nghệ Y Dược (W31-W33)

Áp dụng: Cho tất cả các Sinh viên K21 - YDK * Chú ý: lịch có thay đổi phòng của lớp B của chiều ngày thứ 7 - Tuần 32 sang phòng 1001B Phan Thanh.

TUẦN 24: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK)

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 23: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK)

TUẦN 23: LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252 - K24YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Lịch báo giảng môn Huyết Học - IMD 413

* Lịch báo giảng môn Huyết Học - IMD 413 (Tuần 22--23) --------------------------------- Gồm các giảng viên: - Nguyễn Ngọc Minh - Lê Phan Minh Triết - Hoàng Thị Anh Thư - Hà Nữ Thùy Dương