Lịch học - Lịch thi
TUẦN 14: LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 (NUR 251)

LỊCH HỌC TUẦN 14: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 13: LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 (NUR 251)

LỊCH HỌC TUẦN 13: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 13 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272)

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 12

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 12 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 11

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 11 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.