Lịch học - Lịch thi
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC NHÓM THỰC HÀNH GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - ANA251 (K23YDK)

Danh sách sinh viên các nhóm Thực hành Giải phẫu Y khoa 1 (ANA251). ANA 251 A1,A2,A3 ANA 251 C1,C2,C3 ANA 251 G1,G2,G3 ANA 251 E1,E2,E3

TUẦN 01 - LỊCH HỌC GP Y KHOA 1 & GP CHUYÊN ĐỀ: TK&NT - K23YDK + K22YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

CẬP NHẬT TUẦN 43 & 44 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU - K22YDK 1234

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 43 & 44 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU - K22YDK 1234

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

LỊCH HỌC MÔN ĐIỀU DƯỠNG CĂN BẢN 1 - TUẦN 42

- Thông báo: Sinh viên khóa K21 chú ý xem lịch học môn Điều dưỡng Căn bản 1 - Tuần 42