Lịch học - Lịch thi
LỊCH HỌC MÔN ĐIỀU DƯỠNG CĂN BẢN 1 - TUẦN 41

- Thông báo: Sinh viên khóa K21 chú ý xem lịch học môn Điều dưỡng Căn bản 1 - Tuần 41

CẬP NHẬT MỚI - LỊCH GP Y KHOA TUẦN 41

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 41 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA VÀ ĐỊNH KHU - K22YDK 1234

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Lịch thi KTHP Giai đoạn 2 học kỳ II - Tuần 42,43,44 (CHÍNH THỨC)

Gửi các sinh viên Y Đa Khoa K21, K22, K23 * Các CVHT thông báo và nhớ nhắc sinh viên hoàn thành Học phí trước lúc Thi.

LỊCH HỌC MÔN ĐIỀU DƯỠNG CĂN BẢN 1 - TUẦN 40

- Thông báo: Sinh viên khóa K21 chú ý xem lịch học môn Điều dưỡng Căn bản 1 - Tuần 40