Lịch học - Lịch thi
TUẦN 06 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 04 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

BỔ SUNG TUẦN 3 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - K23YDK

Cập nhật Lịch học LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA251). Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. Hủy các buổi học thực hành (Sáng, Chiều, Tối) các ngày Thứ Bảy (25/08/2018) và Chủ nhật (26/08/2018)

TUẦN 03 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 - K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 02 - LỊCH HỌC GP Y KHOA 1 & GP CHUYÊN ĐỀ: TK&NT - K23YDK + K22YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.