Thông Báo
Mở lớp học Global Understanding

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu với các sinh viên quốc tế và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Tổ Tư vấn Du học triển khai khóa học “Global Understanding” (Hiểu Biết Toàn Cầu) trong Học kỳ 1 Năm học 2015-2016

Tọa đàm về đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa

Với mục tiêu cải thiện chất lượng nhân lực y tế, đặc biệt là chất lượng đội ngũ bác sĩ đa khoa, chiều ngày 24.11.2014, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức buổi tọa đàm với Lãnh đạo các trường y về chủ đề đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa.