Thông Báo
THÔNG BÁO (V/v Lịc phát sóng phim tài liệu “Một Người Thầy”)

Kính gửi: - Các Thầy Cô Khoa Y - Sinh Viên Khoa Y

Thông báo (V.v địa điểm thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân; - Giảng viên, chuyên viên, cố vấn học tập; - Sinh viên đang theo học tại Trường

THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn thực hiện kê khai, bổ sung thông tin trên tờ khai tham gia theo mẫu TK1)

Kính gửi: - Giảng viên, chuyên viên, cố vấn học tập (phổ biến cho sinh viên lớp mình phụ trách để thực hiện);

Thông Báo (V.v Hoàn trả 2% học phí cho những SV đóng trước 2 tuần học)

Kính gửi: Các Cố vấn học tập của các lớp khóa K21 và K22 - Sinh Viên K21, K22 - BSĐK Theo Thông báo của chị Quy Phòng KH -TC về việc hoàn trả 2% học phí cho những SV đóng trước 2 tuần học. Do Khoa Y đẩy lịch học Ký sinh trùng lên Tuần 0, nên khi các SV đóng học phí trong khoảng (Tuần 01 đến Tuần 02) thì phòng KH-TC chưa thể giải quyết kịp thời cho những SV, Vì vậy, nhờ các CVHT thông báo đến sinh viên nào đóng học phí trong khoảng thời gian nói trên, cầm hóa đơn đến phòng KH-TC để nhận 2% tiền học phí. * Sinh viên nào không rõ có thể đến phòng KH-TC để giải đáp thêm. Trân trọng.