Thông Báo
ThÔNG BÁO (Lịch học môn GDQP-AN chính thức toàn khóa 22)

Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2016-2017 Trung tâm GDTC&QP, thông báo thời gian địa điểm học môn GDQP-AN đối với khóa K22 hệ đại học và cao đẳng, khóa N22 hệ cao đẳng nghề, khóa D22 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học. Khóa T20 (đợt 2), T21 (đợt 1) hệ liên thông. Sinh viên các khóa học ghép trả nợ các học phần liên hệ Trung tâm GDTC&QP P. 123 khu 3,5ha Hòa Khánh Nam làm thủ tục đăng ký học ghép. Từ ngày (12/05/2017 đến hết ngày 28/05/2017).

THÔNG BÁO - Lịch học cụ thể môn GDQP-AN khóa K22; D22; T20(đợt 1) T21(đợt 2)

Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2016-2017 Trung tâm GDTC&QP, thông báo thời gian địa điểm học môn GDQP-AN đối với khóa K22 hệ đại học và cao đẳng, khóa N22 hệ cao đẳng nghề, khóa D22 hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học. Khóa T20 (đợt 2), T21 (đợt 1) hệ liên thông. Sinh viên các khóa học ghép trả nợ các học phần liên hệ Trung tâm GDTC&QP P. 123 khu 3,5ha Hòa Khánh Nam làm thủ tục đăng ký học ghép. Từ ngày (12/05/2017 đến hết ngày 28/05/2017).