TIN TỨC & SỰ KIỆN
Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU

Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU

Tập huấn chuyên đề “Phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cho khối khoa học sức khỏe”.

Các ngày 07-08/8/2017 toàn khối KHSK.DTU đã tham dự Tập huấn chuyên đề “Phương pháp giảng dạy theo tín chỉ cho khối khoa học sức khỏe”. Tại phòng 702 – số 03 QT. Do GS.TS Phạm Thị Minh Đức giảng dạy.

Chúc mừng Sinh viên khoa Điều dưỡng Bảo vệ Tốt nghiệp năm 2017

Congratulation. 5/2017 Chúc mừng các sinh viên K19 khoa Điều dưỡng/DTU đã và đang bảo vệ thành công Luận văn Cử nhân Đại học. https://photos.google.com/share/AF1QipPZhwatGmAmyP3AlgyWO_Tmg2cvo9BpMhtqqeUsNjJuv09zWWBuS2Ho6oVoTvHTAQ?key=ZG5vM3djVmxUY3Q1bDl0U2c3c1pLaDFCem8zMEhB

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?

GIẢI ĐỘC VX NHƯ THẾ NÀO ?

Lãnh đạo Khối KHSK DTU chúc mứng các BV nhân ngày Lễ 27.2.2017

Lãnh đạo Khối KHSK DTU chúc mứng các BV nhân ngày Lễ 27.2.2017