TIN TỨC & SỰ KIỆN
DIAGNOSING MYASTHENIA GRAVIS WITH AN ICE PACK

Wendy W. Liu, M.D., Ph.D.Adam Chen, M.D. N Engl J Med 2016; 375:e39 November 10, 2016DOI: 10.1056/NEJMicm1509523 A 68-year-old man presented with unilateral ptosis and no other symptoms. The neurologic examination revealed ptosis of the left eye after a sustained upward gaze (Panel A). The movements of the extraocular muscles were normal. Myasthenia gravis was suspected, and the ice-pack test was performed with the placement of an instant cold pack over the left eye (Panel B). After 2 minutes, the ptosis was substantially diminished (>5 mm), indicating a positive test (Panel C). The diagnosis was further supported by the presence of serum anti–acetylcholine receptor antibodies and by electrodiagnostic testing, which showed a decremental response to repetitive nerve stimulation. The ice-pack test can be a useful bedside test to distinguish myasthenia gravis from other causes of ptosis or ophthalmoparesis. The inhibition of acetylcholinesterase activity at a reduced muscle temperature is thought to underlie the observed clinical improvement. The patient was treated symptomatically with pyridostigmine, and the ptosis was diminished. Wendy W. Liu, M.D., Ph.D. Harvard Medical School, Boston, MA wwliu@alumni.harvard.edu Adam Chen, M.D. Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA

Triển khai Lớp tập huấn “ Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” từ 23-25/11/2016 tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng

Trong ba ngày 23/11 và 25/11/2016, Cục Khoa học và đào tạo tổ chức lớp tập huấn “ Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng. Lớp học có sự tham dự của các giảng viên, nghiên cứu viên đang công tác tại Viện Y – Sinh – Dược cùng các phòng ban chức năng thuộc Đại học Duy Tân

LỄ TRI ÂN NGƯỜI LÁI ĐÒ MANG SẮC MÀU BLOUSE TRẮNG

Ngày 20/11/2016 - Đoàn thanh niên & phong trào sinh viên Khối KHSK/Viện Y-Sinh-Dược/Đại học Duy Tân đã tổ chức thành công Ngày hội Tri Ân

Bệnh viện C Đà nẵng & Viện Y-Sinh-Dược DTU

Đại diện BGH, Khoa Y-DƯƠC-Đ.DƯỠNG DTU & BGĐ, Khoa CĐT, KHTH, ĐD BV C họp hoàn thành thủ tục gửi sinh viên khối Y-DƯƠC-Đ.DƯỠNG thực tập từ tháng 11/2016 tại BV C Đà Nẵng.

THẠCH TÍN (ARSEN): HỮU CƠ, VÔ CƠ VÀ TÁC HẠI

TS.BS Trần Bá Thoại Ủy viên BCH Hội NỘI TIẾT VIỆT NAM Lời bàn Chiều 17/10, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) và Liên Hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gây “sốc” khi công bố kết quả khảo sát hàm lượng thạch tín trong nước mắm. Theo thông báo, 101/150 mẫu nước mắm ( 67,33%) vượt mức cho phép (trong các mẫu đều trên 1,0mg/L đến 5 mg/L so với ngưỡng 1.0 mg/L). Điều đáng nói là họ đưa ra hàm lượng thạch tín “tổng”, bao hàm cả hữu cơ lẫn vô cơ, không có giá trị gì để đánh giá chất lượng, độ nhiễm bẩn của nước mắm cả !!!