Thông tin tuyển sinh
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2018

- Giành cho các ngành xét điểm TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2018 gồm: 1. Bác sĩ Đa Khoa 2. Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt 3. Dược sĩ Đại Học

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

- Giành cho các ngành học có xét tuyển bằng học bạ THPT.