Thang 03-2020
Hội chứng gan phổi

Hội chứng gan phổi Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1901205

Biến dạng mũi trong bệnh u hạt với viêm đa mạch

Biến dạng mũi trong bệnh u hạt với viêm đa mạch Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1909658

Ty thể di chuyển đến cytosol để kích hoạt phản ứng với căng thẳng

Ty thể di chuyển đến cytosol để kích hoạt phản ứng với căng thẳng Căng thẳng tế bào có thể dẫn đến rối loạn chức năng và bệnh tật, và các cơ chế tồn tại để chống lại điều này. Các bước chưa biết trước đây đã được phát hiện trong một con đường báo hiệu khi các bào quan của ty thể bị rối loạn chức năng.

Chromatin biến đổi trong buồng phản ứng phân tử

Chromatin biến đổi trong buồng phản ứng phân tử Chromatin, phức hợp DNA và protein trong nhân tế bào, có thể được sửa đổi bởi các phân tử ubiquitin. Phát hiện rằng sự sửa đổi này xảy ra trong buồng phản ứng phân tử được hình thành từ enzyme và protein giàn.

TEST PHÁT HIỆN COVID-19 CỦA CDC HOA KỲ

TEST PHÁT HIỆN COVID-19 CỦA CDC HOA KỲ Nguồn: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 VÀ THAI NGHÉN

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 VÀ THAI NGHÉN Nguồn: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

Dịch tễ học và virus học về Covid-19

Dịch tễ học và virus học về Covid-19 Người dịch: BS Huỳnh Lê Thái Bão, Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn bài viết: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19 Cập nhật ngày 12/3/2020 GIỚI THIỆU

Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán covid

Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán covid-19 Người dịch: BS Huỳnh Lê Thái Bão, Khoa Y, Đại học Duy Tân Nguồn bài viết: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19 Cập nhật ngày 12/3/2020