Thông tin - Thông báo
Thông báo về việc thực hiện trật tự, kỷ cương học đường tại các cơ sở đào tạo của Trường ĐH Duy Tân

Thông báo về việc thực hiện trật tự, kỷ cương học đường tại các cơ sở đào tạo của Trường ĐH Duy Tân

Thông báo về Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế

Thông báo về Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế

Thông báo Về việc thu tiền giữ xe qua ví điện tử từ ngày 19.04.2024

Thông báo Về việc thu tiền giữ xe qua ví điện tử từ ngày 19.04.2024

Kế hoạch CVHT - Khoa Y - Tháng 3/2024

Kế hoạch CVHT - Khoa Y - Tháng 3/2024

Thông báo về việc hướng dẫn nộp tiền giữ xe vào ví điện tử

Thông báo về việc hướng dẫn nộp tiền giữ xe vào ví điện tử

Kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên Duy Tân 2024

Kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên Duy Tân 2024

Thông báo Về việc mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo Về việc mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo v.việc tổ chức ôn tập khảo sát Tiếng Anh, Tin học năm 2024

Thông báo v.việc tổ chức ôn tập khảo sát Tiếng Anh, Tin học năm 2024

Lịch thi KTHP HK2 2023-2024 Tuần 31--32 (chính thức)

Lịch thi KTHP HK2 2023-2024 Tuần 31--32 (chính thức)

Lịch thi KTHP GDTC HK2 2023-2024 Tuần 30--32 (Chính thức)

Lịch thi KTHP GDTC HK2 2023-2024 Tuần 30--32 (Chính thức)